Skolverket kritiserar Hallsta

Skolverket riktar i ett tillsynsbeslut kritik mot Hallstahammars kommun för beslutet att lägga ner den nattöppna barnomsorgen, nattis, den sista juni.
I december informerade skolverket kommunen om vad den anser gäller, nämligen att det i skollagen heter att ''förskoleverksamhet och skolbarnomsorg ska tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller barnets eget behov''. Hallstahammar har till den 8 april på sig att svara på kritiken. Verket anser alltså alltjämt att nedläggningen strider mot skollagen, men Hallstahammars kommun hänvisar till förarbetena till lagen där regeringen i sitt förslag till skollag 1993/94 säger att det skulle leda för långt att ställa ett generellt krav på barnomsorg på andra tider än normal arbetstid dagtid vardagar, och kommunen har skrivit till regeringen för att få ett klart besked på frågan: måste en kommun erbjuda barnomsorg på natten eller inte? Anna-Lena Källestedt, chef för social- och serviceförvaltningen i kommunen, är inte särskilt överraskad över skolverkets kritik: ''Ärendets gång har ju andats att man har ju inte tyckt att vi, att kommunens politiker, har gjort rätt som har fattat det här beslutet'', säger Källestedt till P4 Västmanland. Källestedt säger att det ''självklart'' vore bra om kommunen kunde erbjuda sina föräldrar nattöppen barnomsorg. ''Vi har ju haft det här i flera år i Hallstahammar, utifrån att vi har tyckt att det här är en bra och fin service till våra föräldrar, men här har vi nu det övergripandet ansvaret att få vår ekonomi i balans, och då uppfattar vi det här som en frivillig form av barnomsorg att erbjuda'', säger Anna-Lena Källestedt till P4 Västmanland.