Asteroidnedslag vattnade jorden

1:06 min

Vatten är en förutsättning för livet på vår planet. Men det fanns inte här från början, utan kom senare. Nu perkar ny forskning på att mycket av vattnet fördes hit med asteroider, när de krockade med jorden i planetens barndom.

Jorden och de andra planeterna i solsystemet bildades ur ett stoftmoln, av småpartiklar som klumpade ihop sig. Ju närmare solen, desto mindre troligt var det att de här urplaneterna kunde fånga in lätta och flyktiga ämnen som vatten, som förångas.

Därför måste vattnet ha kommit hit till jorden från områden längre från solen där iskristaller kan bildas. En del astronomer har tänkt sig att vattnet kommit med kometer, som bildats längst ut i solsystemet, och som består mest av vatten.

Men en ny studie tyder på att det snarare är asteroiderna som vi har att tacka för vattnet. De här stenbumlingarna ligger i ett bälte innanför planeten Jupiter, och har i jordens barndom ibland kommit ur sina banor krockat med vår planet.

Forskarna har analyserat rymdstenar som fallit ner på jorden, och tittat på väteisotoperna i vattnet i dem. Det vattnet är mycket mer likt det vatten vi har på jorden än det vatten som finns i kometer och i de yttersta delarna av solsystemet. Analysen visar att det går att skilja på var i solsystemet vattnet kommer ifrån.

Så man kan säga att vattnet i våra kroppar och kaffekoppar till stor del har kommit från asteroidbältet.

Referens: C. M. O’D. Alexander The Provenances of Asteroids, and their Contributions to the Volatile Inventories of the Terrestrial Planets. Science. doi:10.1126/science.1223474