Är den kristna högern ett hot mot stamcellsforskningen i EU?

10 min

Forskning på stamceller från mänskliga embryon är en het fråga inom EU. Hur mycket ska religiösa argument få påverka besluten och är verkligen forskningen etiskt hållbar? Debatt mellan Patrik Lindenfors, biolog som driver Humanistbloggen samt Axel Carlberg, katolsk etiker.