Tidig planering stoppar motstånd

Regeringen vill bygga ut vindkraften och just nu behandlas 24 nya ansökningar om att bygga vindkraftverk på Länsstyrelsen i Skåne.
De planerade vindkraftverket i Skåne ligger helt i linje med regeringens ambition att öka andelen vindkraftsproducerad el. Även om allmänheten överlag är positiv till en utbyggnad, så minskar acceptansen ju närmare vindkraftverken hamnar det egna boendet.. Det här visar bland annat opinionen i Skurups kommun där man valt att folkomrösta kring den planerade vindkraftparken till havs utanför Abbekås. Jamil Kahn, arbetar just nu med sin doktorsavhandling om planering av vindkraft och acceptans bland de närboende vid Lunds universitet. - På riksnivå är det ju ett väldigt stort generellt stöd. På lokalnivå skiljer det mellan olika platser, säger Jamil Kahn. I Skurup har det starka motståndet till vindkraftsetableringen utanför Abbekås lett till folkomröstning i frågan. En lokal negativ opinion kan stoppa planerna på nya vindkraftverk. Jamil Kahn tror att om kommunerna skulle planera för vindkraftsetableringen redan innan det fanns företag som är intresserade av att bygga i ett område skulle motståndet bli mindre. Enligt näringsminister Björn Rosengren så är en utökad planering på gång. - Vad vi gör nu är att vi går ut till olika statliga verk, till exempel Naturvårdsverket o Boverket som har tagit fram olika förslag till hur vi ska hantera detta. Med utgångspunkt från vad de kommer fram till så tar vi fram planeringsmål, för hur mycket kan man bygga ut vindkraften, säger näringsminister Björn Rosengren.