Krav på e-legitimation gör att färre söker kollo

1:41 min

Nästan 1 000 färre barn i Stockholm söker kollo i år jämfört med 2010. En av anledningarna är att Stockholm, som ensam storstad i landet, kräver e-legitimation för att söka en plats via nätet.

I stadsdelarna Rinkeby-Kista och Skärholmen kan man se att färre än hälften så många barn sökte kolloplats efter förändringen för två år sedan.

Tidigare fanns det en pappersblankett i kollokatalogen som skickas ut till alla hushåll i Stockholm med barn i skolåldern. Men sedan två år tillbaka kan man bara hitta den på stadsdelsförvaltningar eller medborgarkontor, om det nu finns någon i den stadsdel man bor i.

Stockholms Stad har istället valt att satsa på e-tjänster som kräver att den som söker har en e-legitimation. Något som långt i från alla har.