Läkarfacket anmäler landstinget för sjukjournaler på nätet

Läkarfacket tänker nu anmäla Landstinget i Uppsala län till Justitieombudsmannen, Socialstyrelsen och Datainspektionen. Anledningen är att läkarfacket tycker att det finns allvarliga brister i hur det ska gå till när invånarna i länet snart ska kunna läsa sina sjukjournaler på nätet.

– Vi anser inte att landstinget följer gällande lagar och förordningar, säger Läkarfackets Anna Rask-Andersen.

Som vi har berättat så är det meningen att alla som bor i Uppsala län kunna läsa sin sjukjournal via internet efter sommaren. Det har landstinget beslutat. Läkarfacket har länge varit kritiska till hur det här ska gå till, och nu anmäler de landstinget till Justitieombudsmannen, Socialstyrelesen och Datainspektionen.

Det handlar bland annat om att Läkarfacket är emot att patienterna nu kan få svåra besked genom ett klick på datorn i stället för att en läkare berättar det öga mot öga:

– Att någon ska sitta och klicka hemma, kanske i nattens mörker, och få ett cancerbesked eller någon annan allvarlig sjukdom, det tycker vi är helt fel och i strid mot hur god sjukvård ska bedrivas, säger Anna Rask-Andersen.

Läkarfacket tror också att det kan uppstå livshotande situationer om felaktigheter smyger sig in i journalerna, och de hinner publiceras på nätet innan läkaren upptäcker felet.

– Det kan till exempel bli så att det står att patienten ska ta två alvedon, men av misstag blir det 20. Då kommer den patienten bara efter några dagar hamna på intensiven och vara döende, och riskera att förblöda ihjäl, säger Anna Rask-Andersen.

– Det visar bara hur väldigt viktigt det är i vården med noggrann och god dokumentation, och att man gör rätt från början. Det ska inte förekomma felaktigheter i en journal, det tycker jag är fullständigt självklart. Och det är naturligtvis den journalförande läkarens ansvar, säger Erik Weiman, moderat ordförande i landstingsstyrelsen.

Och han tycker det är bra att det prövas om landstinget följer de lagar som finns:

– Det är en sån sak som verkligen måste prövas noga, för vi är väldigt måna om att det här sker både rättsäkert och med en bra integritet för patienterna. Och vi har en tät och regelbunden kontakt med berörda myndigheter för att säkerställa att så sker, säger Erik Weiman.

Tomas Magnusson
thomas.magnusson@sverigesradio.se