STOCKHOLM

Färre söker kollo efter krav på e-legitimation

1:41 min

Nästan 1000 färre barn i Stockholm söker kollo i år jämfört med 2010. En av anledningarna är att Stockholm, som ensam storstad i landet, kräver e-legitimation för att söka kolloplats via nätet.

I stadsdelarna Rinkeby-Kista och Skärholmen kan man se att färre än hälften så många barn sökte kolloplats efter förändringen för två år sedan.

Niklas Rubin är verksamhetschef för Stockholms största kolloarrangör, stiftelsen Barnens Dag och han menar att det här är ett stort problem.

– Kollo, ur ett intergrationsperspektiv i Stockholm, som är en väldigt segregerad stad är värsta supergrejen. Här på kollo kommer barn från alla stadsdelar. De leker, lär känna varandra, har roligt. Där fyller kollo en jättefunktion. Förut fanns också papperblankett i katalogen men det har tagits bort. Man kan se en minskning av antalet ansökningar i Stockholm, säger Rubin.

Tidigare fanns det en papperblankett i kollokatalogen som skickas ut till alla hushåll i Stockholm som har barn i skolåldern. Men sedan två år tillbaka kan man bara hitta den på stadsdelsförvaltningar eller medborgarkontor. Det Stockholms Stad istället valt att satsa på är e-tjänster, vilket kräver att den som söker har en e-legitimation. Något som långt i från alla har.

Marianne Natéus som är avdelningschef på Södermalms Stadsdelsförvaltning som förvaltar Kollos e-tjänster säger att man inte utrett eller undersökt anledningen till varför nästan 1000 färre barn valt att söka kolloplats i år jämfört med 2010.

– Ansökningarna har gått ner. Vad det beror på vet vi inte riktigt. Det kan vara så att när man inför något nytt kan det få konsekvensen att ansökningarna minskar. Vi har funderat lite på vad det kan bero på och har inga svar. Vi får analysera det till hösten, säger Marianne Natéus.

Men Niklas Rubin, menar att det är ganska enkelt och att om man får fler sökanden till kollo om man gör det lättare att söka.

– Söka kollo via nätet är en briljant idé, men att söka kollo med en e-legitimation är betydligt krångligare. Man ska göra tvärtom och underlätta sökmöjligheterna istället, säger Niklas Rubin.