Utsläpp från Ovako i Hällefors

Ovako Steel i Hällefors har släppt ut för stora mängder stoft vid ett par tillfällen i vinter. Det största stoftusläppet har gjorts vid en skärstation för skrot.
Företaget har själv stängt anläggningen i väntan på att problemen med utsläppen ska vara lösta. Företaget har även släppt ut för stora mängder av försurande kväveoxid, enligt en inspektion av länsstyrelsen.