Fisket fritt men inte gratis

Fisket i Vättern och Hjälmaren ska fortsätta vara fritt, men inte gratis. Det tycker länsstyrelsen i Örebro län som svarat på en utredning om fiske med handredskap. En acceptabel kostnad för ett årskort är enligt länsstyrelsen 200 kronor.
Intäkterna ska användas till fiskevård och fisketillsyn. Utredningen vill att man ska lösa avgift för fiske i alla vatten som inte har organiserad förvaltning, men länsstyrelsen i Örebro län tycker att det räcker med de fem stora sjöarna och längs med kusterna. Semesterfiskare och andra tillfälliga gäster bör enligt länsstyrelsen få lösa en lägre avgift för en begränsad tid, något som utredningen inte föreslagit.