Matpriser i världen stiger efter rapport om torka

1:36 min

Torkan i USA gör att råvarupriserna på majs och soja snabbt skjutit i höjden och den senaste tidens prisnedgång på mat kan vara bruten. FN:s livsmedelsorgan FAO tror nu att livsmedelspriserna kommer att ligga högt de närmaste tio åren, något som kan slå hårt mot hungerdrabbade områden i tredje världen.

– Det är sant att de som lever i fattigdom i världen kommer att få det svårare för att priset är högre, säger Merrit Cluff, ekonom på FAO och en av författarna till rapporten.

När priset på basvaror som majs, ris och vete är höga drabbar det de allra fattigaste.

I många låginkomstländer lägger människor långt över hälften av sin inkomst på mat och då blir sårbarheten för prisökningar stor.

Under 2011 nådde matpriserna rekordhöga nivåer, men under våren har de sjunkit flera månader i rad. Men nu kan prisnedgången vara bruten efter rapporter från USA om att torka förstört stora delar av majs- och sojaskörden där.

Priserna påverkas snabbt när det kommer nyheter om minskade skördar, säger Merrit Cluff.

– Det vi ser nu är en vädersituation i USA som påtagligt påverkar utbudet och därmed priserna. Priser på jordbruksprodukter är väldigt känsliga för variationer i utbudet.

I den rapport som FN:s livsmedelsorgan FAO kom med i veckan är prognosen att matpriserna de närmaste tio åren kommer att fortsätta vara känsliga och de kommer att ligga på en hög nivå.

Tillväxten i jordbruksproduktionen kommer att sakta ner och för att klara livsmedelsförsörjningen i framtiden krävs en ökad produktivitet.

I bästa fall leder de höga matpriserna till att bönder i fattiga länder får råd att göra hållbara investeringar som leder till ökad produktivitet.

– Vi ser att höga råvarupriser skapar incitament för landsbygdsutveckling i utvecklingsländer, säger Merrit Cluff, ekonom på FN-organet FAO.