Missbrukarvård får stöd

Dom öppna insatserna till missbrukar- och ungdomsvård i länet får nu mer pengar. Länsstyrelsen i Kalmar ger 1,4 miljoner kronor i bidrag till olika projekt i sju av länets kommuner.
Det som ska testas under året är bland annat individuella behandlingsplaner, arbetsplatsbesök och nätverk mellan ungdomar. Det handlar till exempel också om att ändra ungdomars alkoholvanor, och om pengar till forskning inom individ- och familjeomsorg.