Forskare i startgroparna för ESS

Utanför Lund planerar man just nu inför bygget av den stora materialforskningsanläggningen ESS, European Spallation Source. Vid ESS kommer man att använda en partikelaccelerator för att kunna studera material och föremål ner på atomnivå. Byggandet har inte börjat än men ett antal forskare och ingenjörer har redan rekryterats.

– Jag vill göra något som kan till nytta för samhället. En mer praktisk tillämpning av det vi gör när vi bygger acceleratorer var något som kändes som ett måste för min egen karriär, säger acceleratorfysikern Christine Darve.

Därför flyttade hon till Lund från USA där hon jobbade vid det stora partikelfysiklabbet Fermilab. Hon gillar att acceleratortekniken på ESS inte längre bara blir partikelfysikernas verktyg, utan kan användas till mer praktiskt tillämpad forskning. ESS blir ett verktyg som kan användas för många olika saker. Biologer kan undersöka sådant som proteinstrukturer, och det kan bland annat ha medicinska tillämpningar. Fysiker kan studera material som leder elektrisk ström utan motstånd, bättre sådana skulle spara mycket energi. Neutronernas förmåga att tränga igenom material kan också användas för att studera insidan av till exempel arkeologiska föremål, utan att behöva ta sönder dem.

Nästa år ska konstruktionen av delar påbörjas, och 2019 planeras acceleratorn stå klar så att ESS kan producera de första neutronerna. Bygget är avancerat, berättar Mats Lindroos som är acceleratordivisionschef, men han vet hur det ska gå till:

-- För mig gäller det att verkligen förklara att vi vet hur vi ska bygga den här acceleratorn, som kommer att kosta runt fem miljarder kronor, när ingen av de komponenter som den består av finns att köpa på hyllan utan allting ska utvecklas och skräddarsys för ESS, säger Mats Lindroos.