Färre mjölkbönder producerar mer

Allt fler mjölkbönder lägger ner sin verksamhet. Under en tioårsperiod har antalet mjölkbönder i Skåne mer än halverats. Samtidigt ökar mjölkkonsumtionen.
I dag meddelade en av Sveriges största mjölkproducenter, Lars Mämpel på Högesta gods utanför Ystad att han lägger ner verksamheten. Orsaken är att det är svårt att få tag i personal. För åtta år sedan fanns det omkring 2 500 mjölkbönder inom Skånemejeriers upptagningsområde. Antalet har sedan dess mer än halverats och idag finns det endast 1 100 kvar. De flesta nedläggningarna sker i samband med pensioneringar. Samtidigt ökar de yngre mjölkbönderna sina besättningar. Idag räknar man med att det behövs ungefär mellan 60 och 70 kor för att uppnå lönsamhet. Genom avel och bättre uppfödning ökar mjölkproduktionen per ko för varje år, vilket gör att totalproduktionen av mjölk i stort sett är oförändrad. - Det finns många dimensioner i mjölken som är spännande, cafelatte-trenden som i sig har ökat konsumtionen. Men även att mjölken i allt högre grad som råvara kommer att finnas med i olika sammanhang och specialiseringen går allt längre. Vi håller till exempel på att utveckla en barnmjölk tillsammans med barnläkare, säger Skånemejeriers VD Rolf Bjerndell tror på en god framtid för mjölken.