14 anmälningar mot omsorgen

Förra året gjordes 14 anmälningar om missförhållanden i omsorgen av äldre och handikappade i kommunerna i Sörmland, så kallade Lex Sarah-anmälningar.
Sammanställningen har gjorts after att samtliga kommuner svarat på en kartläggning som Länsstyrelsen har gjort på uppdrag av Socialsstyrelsen. Två anmälningar riktades mot privata vårdinrättningar. Länsstyrelsen anser att Flen, Katrineholm och Gnesta hanterar denna typ av anmälningar på ett bra sätt.