Varsel gynnar män före kvinnor

Det är vanligare att kvinnor som varslas om uppsägning verkligen förlorar sina jobb än att män gör det.
Det framgår av en doktorsavhandling som lagts fram vid Stockhoms universitet och som bygger på insamlade data från samtliga arbetstagare i Sörmland och Östergötland. Mycket tyder på att företagen gör avsteg från turordningsreglerna och behåller den personal man själv vill ha, vilket gynnar högavlönade män. Enligt avhandlingen så var kvinnor arbetslösa under längre perioder och gick i större utsträckning till studier, förtidspension och deltidsarbeten än männen.