Äldre kan få fel medicin med nytt receptsystem

1:57 min

Många äldre riskerar att bli helt utan mediciner eller att få fel sort, på grund av det nya receptsystemet Pascal. Redan har landstinget i Kalmar län och chefsläkarna i Östergötland Lex Maria-anmält det riksomfattande systemet, eftersom de anser att det kan vara farligt för patienterna.

Pascal infördes som en följd av att apoteksmarknaden avreglerades. Läkarna behövde få ett nytt recepthanteringssystem för multisjuka som har många mediciner och vill ha dem förpackade i doseringspåsar.

Tomasz Pilewizc är allmänläkare på ett äldreboende i Söderhamn. En vanlig fredageftermiddag i början av sommaren hade det gamla systemet, utan förvarning, bytts ut till Pascal.

– Den fredageftermiddagen kunde vi inte skriva ut något över huvud taget, säger han.

– Det gamla systemet har upphört och det nya var vi inte insatta i än.

Sedan dess har problemen fortsatt. I Pascalsystemet är det alltför lätt att ta bort en medicin för tidigt eller att man fortsätter att ge en patient medicin som den inte ska ha, säger de läkare som hittills kritiserat det nya systemet. Diskussionen har pågått sedan de första dagarnas användande i maj i år.

När läkare skriver ut mediciner som ska förpackas i doser använder de Pascal, och sjuksköterskor använder systemet för att veta hur patienter på äldreboenden eller i hemsjukvården ska ta sina mediciner.

Ansvar för inköpet av Pascal-systemet har landstingen själva. Och de Lex maria-anmälningar som gjorts av bland andra landstinget i Kalmar län och chefsläkarna i Östergötland hamnar på Socialstyrelsens bord.

Medicinerna som ska dosförpackas skrivs ut i två veckor i taget. Det har hänt att patienter har fått sin nästa tvåveckorsförpackning för sent, säger Eva Fernvall, varumärkesdirektör på Apoteket AB.

– Om man fått sina dosrullar två-tre dagar innan den gamla dosrullen har gått ut så kan man kanske få den samma dag som dosrullen tar slut. Vid några tillfällen har det kommit några timmar försent men i princip har vi klarat de flesta patienterna.

Hur länge kommer det vara så här?

– När det gäller dosrullarna är vi i stort sett i fas. När det gäller de originalförpackningar av läkemedel som samtidigt skrivs ut så är det fortfarande förseningar.