Falkenberg

Bakläxa för bostäder vid Ätran

1:09 min

Länsstyrelsen ger Falkenbergs kommun bakläxa på de planerade bostäderna på den gamla spritfabrikens område vid Ätrans mynning.

Det är på området mellan Ätrans mynning och Skrea Strand som runt 500 bostäder och ett lägenhetshotell planeras. Därför gör kommunen en ny detaljplan men där finns flera frågetecken enligt länsstyrelsen.

Ett är bullerkraven. Enligt nuvarande plan går några av bostäderna inte ihop med Falkvarvs verksamhet. Det skulle helt enkelt bullra för mycket i ett tiotal hem och då kan det leda till åtal mot Falkvarv.

Kommunen menar i sin utredning att man kan jämföra det med trafikbuller och då är det okej med högre nivåer i några bostäder. Men för trafikbuller gäller en helt annan lagstiftning, påpekar länsstyrelsen, som också hänvisar till ett regeringsbeslut från 2004 för samma område. Där det slogs fast att varvsverksamhetens intressen ska gå före bostäder.

Kommunen måste alltså utreda bullerfrågan bättre, anser länsstyrelsen, som också vill se en bättre analys av risker för strandskyddet och för markföroreningar, eftersom fyllnadsmassorna på den gamla industritomten kan innehålla miljögifter.

Kommunrådet Marie Louise Wernersson, har inte ännu sett länsstyrelsens skrivelse. Hon säger att när samrådstiden gått ut ska kommunen gå igenom alla svar i lugn och ro.