Miljöarbete kartläggs i kommuner

Nu ska kommunernas miljöarbete kartläggas. För att underlätta arbetet med fastställa de regionala miljömålen så genomför Länsstyrelsen nu en enkät bland länets alla kommuner.
För att slippa göra dubbeljobb med till exempel mätningar så ska Länsstyrelsen genom en fyrsidig enkät till kommunerna ta reda på vilka miljömålsarbeten som de jobbar med. För två år sedan fastställdes hur man skulle jobba med Sörmlands fyra första regionala miljömål och man riktade in sig på försurade sjöar och ett rikt odlingslandskap. För att nu lättare kunna bryta ner ytterligare 10 miljömål till regional nivå, så vill Länstyrelsen ha en slags plattform att stå på för att kunna gå vidare i arbetet.