Bakterier sprids i badvattnet efter allt regn

Den regniga sommaren ställer till det för badgäster. Stora vattenflöden riskerar att föra med sig bakterier ut i vattnet och påverka vattenkvaliteten.

– Det har kommit flera intensiva regn och då har det blivit förhöjda halter, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör i Oskarshamns kommun.

Nu i veckan, då Småland formligen dränkts av regn, fick fem av elva testade bad i Oskarshamn stämpeln tjänligt med anmärkning eller otjänligt vatten.

– Det man undersöker är intestinala enterokocker och E. coli-bakterier som indikerar på någon typ av påverkan av avföring från antingen djur eller människa. Vid regn är det naturligt att mycket spolas ner från mark, fåglar, gödsel, säger Anette Hansen på enheten för livsmedel och vatten vid Smittskyddsinstitutet.

Att dessa bakterier kommer ut i badvattnet vid stora flöden kan, förutom det marken släpper ifrån sig, även bero på att reningsverken blir överbelastade och bräddar – det vill säga släpper ut orenat vatten.

– Vattnet kan påverkas om man har många enskilda avlopp i närheten. Också om du har kommunala verk och det regnar jättemycket så kan det bli så att en pumpstation bräddar, säger Margareta Lundin Unger, utredare på Havs- och vattenmyndigheten.

Tillsammans driver Smittskyddsinstitutet och Havs- och vattenmyndigheten sajten Badplatsen – där provresultat från hela landet samlas och där hugade badare kan få information. Förutom att hålla koll på sajten uppmanar Margareta Lundin Unger alla badsugna att lita till sina sinnen.

– Använd sunt förnuft. Ser det grumligt ut, låt bli att bada.

TT