Arbogabostäder kritiseras

Arboga kommuns visioner om framtida bostäder intill Arbogaån får kritik. Det är Bengt Tollsten, tidigare byggnadschef i kommunen, som menar att man inte bör bygga nära ån på grund av risk för översvämningar och ras. Stadsarkitekten Per Granlund håller med om att risker finns, men tror ändå att det ska gå bygga bostäder i området. Han menar att det kommer behövas mer grundläggande åtgärder när man t.ex. dranerar ytvattnet och lägger kalkstensgrunderna, men att det är fullt möjligt att bygga vid ån.