Nytt färjeavtal klart

Regeringen godkände idag ett antal tilläggsavtal för Gotlandstrafiken. Avtalen, som förhandlats fram mellan Destination Gotland och Rikstrafiken, har nu alltså godkänts av regeringen. De nya avtalen reglerar bland annat statens bidrag till färjetrafiken och det ger också rederiet rätt att sätta in nya färjor i trafik. Avtalen ska också i princip garantera den transportstandard som ensamutredaren Berit Rollén tidigare föreslagit. Regeringen gav också länsstyrelsen en miljon kronor för att utreda möjligheterna att försöka pressa kostnaderna för godstrafiken till och från ön. Utredningen ska göras i samarbete med det gotländska näringslivet och syftet är att undersöka om det går att hitta samordningsvinster som kan sänka transportkostnaderna. Den utredningen, som ska vara klar i februari nästa år, ska också ligga till grund för hur Gotlandstillägget i framtiden ska utformas.