Ersättning till gravida

Gravida kvinnor bör få reseersättnng när de ska åka för att göra ultraljudsundersökning.
Det anser två överläkare och länsverksamhetschefen vid Kvinnokliniken på Centralsjukhuset i Karlstad. Den rutinmässiga undersökningen är mycket viktig i bedömningen av den fortsatta graviditeten och vid förlossningen, skriver de tre läkarna i ett brev till landstinget.