nora

Förskola PCB-saneras

1:30 min

Just nu PCB-saneras Hagbyängens förskola i Nora. Det är sedan miljökontoret gjort kontroller som PCB hittats i fogmassan i fönstren som sedan runnit ner i marken kring förskolan.

– Vi har börjat med att gräva bort plattor, buskar och massor, sade Carina Royson, drift- och bostadschef på Nora bostäder, som äger fastigheten.

PCB klassas som miljögift, men det användes ofta bland annat i fogmassa i Sverige fram till 1970-talet då det förbjöds. Men enligt Carina Royson ska barnen på förskolan inte ha påverkats av PCBn.

– De har inte blivit exponerade på så vis, så det ska inte vara någon fara, sade hon.

Efter grävarbetet är klart ska nya prover tas för att säkerställa att all PCB tagits bort.