Lång väntan på boupptäckning

Skattemyndigheten i Värmland-Örebroregionen har de längsta väntetiderna i landet för bouppteckningar.
Anhöriga kan få vänta upp till fyra månader för att få allt klart efter ett dödsfall. I landet som helhet är väntetiderna i genomsnitt 2,5 månad. De långa väntetiderna har uppkommit sedan skattemyndigheterna förra året tog över ansvaret för bouppteckningar från tingsrätterna.