Sköta ettåringar

Hej.

Varje år sår jag flera påsar med blandade sommarblommor på 10-12 kvadratmeter i trädgården. Det ser mycket vackert ut och min fråga är hur vi bäst underhåller detta? Skall vi klippa ner växterna till hösten eller gräva upp landet på våren eller bara så ovanpå nästa år?

Hälsningar Ulf & Anna

Härligt med blandade sommarblommor! Det blir som en palett och det märkliga är att alla färger passar bra tillsammans.

Beroende på vad som ingår i blandningen så bör man klippa bort blommor som har blommat över. Det bidrar till att det bildas fler knoppar och att det ser trevligare ut.
Har ni en jord som innehåller mycket lera så tar ni först bort alla rester från sommarblommorna och höstgräver. Om ni höstgräver strax innan tjälen går i jorden så kan ni samtidigt förbättra jorden med stallgödsel. Har ni en lättare jord bör ni i stället gödsla på våren och kan då även vänta med att gräva om jorden på våren. I det senare fallet kan även sommarblommorna stå kvar till våren.
Gödsel är viktigt att berika jorden med varje år, så kallad grundgödsling. Lämplig mängd av kogödsel är 3–4 kg/m2.

Maj-Lis Pettersson