Tillstånd för transporter begärs

Arlanda Flygbränslehantering AB ska begära länsstyrelsens tillstånd att ta in Arlandas flygbränsle via Gävle hamn för vidare transport med järnväg.
En liknande ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen i Stockholm rörande den mottagningsstation för flygbränslet, som planeras i Birsta i Sigtuna kommun. Det som kan hindra att Gävle hamn blir införselhamn för flygbränslet är miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala som ålagt både Banverket och Green Cargo att söka tillstånd för flygbränsletransporterna. Denna inblandning har dock överklagats av båda parter.