Äldre får hjälp i trafiken

Bilister över 65 år i Jönköpings län ska bli bättre trafikanter. Det är trafiksäkerhetsföreningen NTF som ska dra igång en kampanj där äldre via studiecirklar ska få göra både praktiskt och teoretiskt prov. Senaste siffrorna visar att allt fler äldre är inblandade i trafikolyckor och enligt NTF beror det delvis på att trafikrytmen ökar. Störst problem har de äldre i korsningar och i rondeller.