Surahammar

Westsura herrgård får kritik av arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot Westsura herrgård utanför Surahammar, som fungerar som tillfälligt asylboende, och kräver nu att boendet ska se över vissa av deras rutiner.

Boendet måste bland annat bli bättre på att ge sina anställda bättre information om hot och våldsituationer, samt hur de ska agera vid dessa situationer.

De måste även förbättra rutinerna och arbetsinstruktionerna för sina anställda när det gäller risken för smitta.

Enligt Socialstyrelsen får inte de anställda den informationen.