Lika hög kvalité i gratis vetenskapliga tidskrifter

2:04 min

Storbritannien har nu bestämt att resultat från statligt finansierad forskning ska göras tillgänglig gratis för allmänheten, så kallad open access. Och kvalitén på dagens open access-artiklar är lika bra som forskningsresultat som presenteras i betaltidskrifter, visar ny studie.

Idag måste man betala för att få ta del av de flesta resultat som publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Men för forskning finansierad av staten har ju allmänheten redan betalat en gång genom sina skattesedlar. Det tar nu Storbritannien fasta på, där man beslutat att från 2014 ska den forskning som får statliga medel göras gratis tillgänglig för alla.

Under de senaste åren har det funnits en misstanke om att så kallad open access-artiklar inte har håller samma kvalité som betaltidskrifter. Och därför har Svenska Handelshögskolan i Helsingfors undersökt hur ofta artiklar citeras från open access-tidskrifter respektive de som kräver prenumeration.

– Det råder delade meningar och det sprids också rentav falska bilder av läget så då tog vi tag i det här på ett vetenskapligt sätt på så vis att vi utnyttjade citeringsstatistik, säger Bo-Christer Björk, professor i informationsbehandling och en av forskarna bakom studien.

För vetenskaplig kvalité brukar ibland räknas i antal gånger andra citerar ens artikel. Forskarna kom fram till att bland tidskrifter som uppstått under de senaste tio åren fanns ingen skillnad i citeringsfrekvens mellan prenumerationstidskrifter och open access.

– Det betyder alltså att om forskare ska välja om de vill publicera sig i open access-journaler eller prenumerations-journaler så spelar det ingen roll för hur mycket citeringar de kan förvänta sig att få, säger Bo-Christer Björk.

Att Storbritannien nu kräver att statsfinansierad forskning ska publiceras tillgänglig för alla kan ses som en del i en större trend. Stora forskningsfonder har haft krav på open access-publicering och det har uppmuntrats av till exempel amerikanska Harvarduniversitetet. Även EU-kommissionen har nyligen signalerat att open access kommer att vara normen när man de närmsta åren ska fördela åttio miljarder euro i forskningsanslag.

Referens: Bo-Christer Björk & David Solomon: "Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact". BMC Medicine 2012. doi:10.1186/1741-7015-10-73