Nyttigare mat till studenter

Studenterna vid Örebro universitet och andra högskoleorter ska lära sig äta mer näringsriktig mat. Därför har regeringen beviljat en halv miljon kronor till Högskolerestauranger AB som står för restaurang- och kaféverksamheten vid en rad högskolor i landet.
Vid universtietet i Örebro driver Högskolerestauranger AB restaurangen i det nyligen invigda Forumhuset. Projektet går ut på att personalen ska utbildas så att möjligheterna att servera nyttig mat ökar. Matgästerna ska också ges sådan information att det underlättar ett medvetet val av maträtt.