Pressfrihet & Yttrandefrihet

Ungdomsförbunden vill ändra upphovsrättslagen

1:16 min

Ändra lagen så att det går att publicera och kritisera andras bilder på nätet, tycker sju av de åtta ungdomsförbunden. Grön ungdom är ett av ungdomsförbunden som vill se ett bättre skydd för yttrandefriheten.

– Nu när allt mer av granskningen av journalistiken finns på nätet, både på traditionella nyhetssidor och bloggar så är det väldigt viktigt att man har ett skydd i lagen där också. Att yttrandefriheten och den kritiska granskningen har ett skydd, säger Björn Lindgren, språkrör för Grön Ungdom.

Tidigare berättade vi om genusfotografen Tomas Gunnarsson som fotade av bilder ur en tidning och publicerade dem på sin blogg. Han kritiserade bilderna för att vara sexistiska - men fick en räkning från den fotograf som tagit ursprungsbilderna. För det är skillnad på att publicera kritik mot bilder i tryckta medier eller på webben. I en tidning hade det som Tomas Gunnarsson gjorde varit okej, men inte på nätet.
- Om man säger såhär det är ju bra att åka dit för en sån här grej, för det är så himla tydligt att jag har rätt, säger Tomas Gunnarsson.

Sju av de åtta ungdomsförbunden tycker att man ska göra en lagändring. Kristdemokratratiska ungdomsförbundet valde att inte svara för att de inte är insatta frågan.
Grön ungdom kommer att jobba vidare med frågan när riksdagen är tillbaka efter semestern.
– Vi tycker lagen ska ändras så att man inte gör någon skillnad om en granskning sker på nätet eller i tryckt form, säger Björn Lindgren.

Så svarade ungdomsförbunden:

Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund

Ordförande Gabriel Wikström:
1.Ja, absolut.
2.Det är viktigt att lagändringen är konsekvent med lagändringen. Det här borde vara en rutinsak. Det är ju väldigt viktigt eftersom journalistiken utvecklats och det skulle ju underlätta.
3. Nej, men om jag skulle göra det så skulle det vara bra om vi ändrade lagen.

Sverigedemokratisk Ungdom
Ordförande Gustav Kasselstrand:
1.Vi vill att all form av återgivning för privat bruk utan vinstintresse blir tillåtet. Detta eftersom dagens lagstiftning saknar förankring i folks rättsmedvetande.
2.Givetvis borde lagstiftningen vara teknikneutral. Att utesluta det digitala mediet är orimligt.
3.Precis som miljontals andra svenskar har jag både omedvetet, men säkert även någon gång medvetet, brutit mot upphovsrätten genom att återge någon bild eller musik på Facebook eller i mail.

Ung Vänster

1.Ja, det är märkligt att det är skillnader för digitalt och tryckta medier.
2.Lagen hänger inte med. Men det är viktigt att säkra för annars vågar folk inte kritisera.
3.Ja, det har jag. Jag tror många inte tycker det är så farligt. Och inte bryr sig om det.

Liberala ungdomsförbundet
ordf Adam Cwejman

1.Ja, lagen är orimlig. Vi vill ha en teknikneutral lagstiftning, finns det undantag för webben är det barockt.
2.Därför det inte spelar någon roll för brukaren om något finns i en papperstidning, eller på webben. Nätet borde ha samma skydd som alla andra medier.
3.Nej, inte vad jag kan minnas, för privat bruk har jag fotat av grejer, men jag har aldrig publicerat det någonstans. Men jag hade inte tvekat att göra det om jag verkligen kände att jag ville.

Centerpartiets Ungdomsförbund
Ordförande: Hanna Wadenius 

1.Jag tycker att det är konstigt att inte samma regler gäller för alla medier.
2.För man kan inte särbehandla internet på det här sättet tycker jag.
3.Jag kan inte med säkerhet säga att jag inte har gjort det, men jag tror inte det.

Grön Ungdom
Ordförande Björn Lindgren

1. Ja, självklart.
2. Det måste skyndas på och vi kräver att riksdagen agerar för att säkra yttrandefriheten även på nätet.
3 . Ja, det har jag och det gör nog de flesta utan att veta om det.

Moderata Ungdomsförbundet
Ordförande Erik Bengtzboe:

1. Ja.
2.Det är viktigt att samma spelregler gäller oavsett om man arbetar digitalt eller inte. Lagstiftningen blir otroligt svåröverskådlig om mediet ska få en så avgörande roll.
3. Inte så vitt jag vet eller minns.

Kristdemokratiska ungdomsförbundet
Ordförande: Aron Modig

Hälsar att de inte har satt sig in i den här frågan och kan därför inte svara på frågorna.