Miljöpartiet under riksdagsspärr

Miljöpartiet skulle ha åkt ur riksdagen om det hade varit val i maj. Det visar Statistiska Centralbyråns senaste stora väljarundersökning.
Miljöpartiet får i mätningen 3,4 procent, en minskning med en dryg procentenhet jämfört med valet 1998. I SCB-mätningen ökar Centerpartiet mest, med 2 procentenheter till 7,2 procent. Kristdemokraterna går tillbaka med nästan 2 procent och får nu 10, 1 procent. I övrigt ligger siffrorna mycket nära 1998 års valresultat. Socialdemokraterna får 36,7 procent. Vänsterpartiet 12,6. Folkpartiet 4,9 och moderaterna 23,6 procent. SCBs undersökning bygger på intervjuer med drygt 9.000 personer under tiden 2-22 maj.