Hebyfrågan uppe igen

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, har i dag tagit ett nytt steg i riktningen mot att Heby ska få byta län till Uppsala län. Nu finns ett förslag på ändring i lagen som går ut på att att riskdagen tar över beslutsansvaret för indelningsfrågorna i både länen och landstingen. Och nu vill KU hämta in synpunkter från flera tunga juridiska instanser. Man hoppas hinna klart frågan innan valet i höst.