Svårt rekrytera brandmän

En ny tvåårig grundutbildning för brandmän föreslås i ett nytt regeringsförslag. Det är bra tycker Patrik Bylin, chef för räddningstjänsten i Luleå. Däremot är han lite bekymrad för den framtida rekryteringen av brandmän.
Den nya grundutbildningen för heltidsarbetande brandmän, som föreslås bli studiemedelsberättigad, kan bli verklighet redan nästa år. Den finns med som en del i ett omfattande regeringsförslag om samhällets säkerhet och beredskap som lämnats till riksdagen. Förslaget grundar sig på en utredning som Statens Räddninsverk tidigare har gjort. Idag är det kommunerna som står för och finansierar 15 veckors utbildning av heltidsarbetande brandmän. Den nya utbildingen är bredare och man vill också ha in fler kvinnor och invandrare i yrket. Fyra utbildningsorter föreslås, varav den nordligaste i vid Sandöskolan i Västernorrland. Det är något som oroar chefen för den kommunala räddningstjänsten i Luleå Kommun Patrik Bylin. -Vi är lite oroliga för det här norrut, att det kan ge konsekvensen att vi kan få svårt att rektyrera folk hit upp, säger han. Ett av skälen till hans oro är ett liknande problem när det gäller brandingenjörer. Det finns bara en sådan utbildning i landet som ligger i Lund. -Vi har oerhörda problem att rekrytera brandingenjörer hit upp till norr och vad vi då är lite oroliga för är att det kan bli en liknande situation med brandmännen, säger Patrik Bylin.