Åstorp

Inga statliga pengar till sanering

1:35 min

Åstorps kommun får inga pengar från den statliga saneringsförsäkringen för att städa upp efter konkursade Svensk Jordförbättring på Norra Industriområdet i Åstorp. Så nu överlåter tjänstemännen på miljökontoret till politikerna att undersöka om saneringen går att lösa på annat sätt.

Konkursboet lämnade efter sig massor med natriumsulfat på tomten som från början var en tillfällig blandningsplats och den har legat här sen 2006.

Natriumsulfaten skulle egentligen ha använts till att bygga bullervallar av. Men sen Svensk Jordförbättring orsakat en miljöskandal när de byggde bullervallar i Västra Broby och Hyllinge blev det stopp för de vidare planerna.

Från början fanns det 13 000 ton natriumsulfat på tomten på Norra Industriområdet. En del användes till bullervallarna i Hyllinge och Västra Broby. Men mycket finns kvar. Dessutom har det dumpats säckar, lastpallar och annat skräp på platsen.

Natriumsulfaten läcker ut och förorenar marken. Men någon sanering har det inte blivit eftersom ingen vill kännas vid tomten. Konkursförvaltaren efter Svensk Jordförbättring frånsade sig ansvaret, och tomten är i praktiken herrelös.

Eftersom saneringsförsäkringen inte vill betala återstår nu att försöka hitta pengar på annat håll. Eventuellt kan Naturvårdsverket ställa upp med pengar på samma sätt som man gjort vid saneringen av BT Kemi och Läderfabriken i Klippan, och nu blir det alltså upp till åstorpspolitikerna att besluta om de vill göra en ansökan dit.