Ultra störst i landet.

Det jönköpingsbaserade utbildningsföretaget Ultra håller på att etablera sig som en jätte på den svenska friskolemarknaden. I höst och nästa höst kommer Ultra att starta John Bauer-gymnasier över hela landet. Om Ultra får tillstånd till alla sina friskolor kommer företaget om drygt ett år ha 25 skolor spridda över Sverige med runt 3000 elever.