Skånetrafiken behöver mer pengar

Skånetrafiken kan tänka sig att höja priserna på biljetter för bussar och tåg.
Orsaken är att det kommer att fattas pengar för Skånetrafiken de närmaste åren. Skånetrafiken behöver dessutom mer pengar till att investera i nya bussar och tåg eftersom allt fler reser med kollektivtrafik. Förra året gick Skånetrafiken med 50 miljoner kronor i vinst. Nästa år räknar man med en förlust på 100 miljoner. Lika mycket kommer att behövas för att bygga ut och förstärka kollektivtrafiken. Biljettförsäljningen är Skånetrafikens största inkomstkälla som står för 70 procent av intäkterna, resten kommer från skattebetalarna genom landstingsskatten, det så kallade regionbidraget från Region Skåne. Enligt Skånetrafikens planeringschef Gunnar Hermansson har man inte fört någon diskussion om prishöjning eftersom det är en politisk fråga. - Men det är naturligtvis viktigt att våra biljettpriser följer den allmänna kostnadsutvecklingen så att vi inte får några chockhöjningar, säger Gunnar Hermansson. I ett PM till regionala utvecklingsberedningen skriver Skånetrafiken något paradoxalt att man behöver mer pengar för att det är allt fler som reser. Fler resande betyder att man behöver fler bussar och tåg. Trots att fler resande betyder ökade intäkter så täcker inte intäkterna de nya kostnaderna. Skånetrafiken vill dessutom köpa in ett nytt betalningssystem. - Vår verksamhet kräver en intäktsförstärkning i någon form för att kunna utvecklas så som vi har planerat, säger Gunnar Hermansson Om Skånetrafiken inte får höja priserna eller får ökat regionbidrag så betyder det, enligt Gunnar Hermansson, att Skånetrafiken inte kan fullfölja de satsningar som planeras.