Småland

Översvämningsvarning borta

Nu är det akuta läget kring översvämningarna i och kring Emån över, uppger länsstyrelsen.  Men annars sjunker vattenmassorna undan och tros vara på vanliga nivåer i mitten på nästa vecka. SMHI har även tagit bort Klass 1-varningen.

Per Löfström på Räddningstjänsten i Mönsterås säger att några tomter ännu har vatten på sig, och också en del åkermark. Men vattnet håller som sgat på att sjunka bort.