Tegel till fästning kartlagt

Varbergs fästning byggdes med tegel som brändes i tegelugnar vid Åby kvarn. Det hävdar hembyggdsforskaren och arkeologen Bengt Bengtsson. Bengtsson har dels gjort undersökningar på fältet men också gått igenom dokument som är från 1500-talet fram till 1700-talet.