Därför nekades det syriska fotbollslaget visum

1:34 min

När riksdagens EU-nämnd i förmiddags informerades om dagordningen för EU:s utrikesministermöte på måndag, så fick Syrien stort utrymme. Sveriges linje är fortsatt stöd till FN-insatser och ökade humanitära insatser. Men inte genom att öppna EU:s gränser för flyktingar.

– Jag kan inte svara exakt på varje enskilt fall som kommer, utan de behandlas. Vi har ju en tradition av humanitärt arbete när det gäller flyktingarbete och Sverige är en av de stora bidragsgivarna till FN:s olika flyktingorganisationer, säger Frank Belfrage, kabinettssekreterare på UD.

Ingår det i den traditionen att bevilja visum så att man kan få asyl?

– Det varierar ju från fall till fall.

När det syriska fotbollslaget nekades visum för att delta i Gothia Cup, med motiveringen att det fanns risk för att pojkarna sedan inte skulle vara beredda att återvända till Syrien, då tillämpade Migrationsdomstolen helt enkelt den regel i Schengenavtalet som säger att man inte ska bevilja Schengenvisum om det finns risk för att den sökande vill stanna längre tid än 90 dagar. Och asyl eller förlängt uppehållstillstånd måste sökas på plats, vilket kräver visum.

Det finns ytterligare en liten möjlighet till och det är visum till ett enskilt land inom Schengen. Men för detta visum krävs särskilda skäl, och lagstiftarna verkar ha haft släktträffar i åtanke, snarare än flykt undan krig.

Även EU-nämndens ordförande, folkpartisten Carl B Hamilton, konstaterade att sådana är reglerna.

– Mitt hjärta blöder verkligen för de här ungdomarna som skulle spela i Gothia Cup. Jag tycker det är jättetråkigt att de inte får komma hit, eller kan komma hit. Reglerna är tydligen sådana och jag kan bara konstatera att de är det. Migrationsmyndigheterna har gjort den här bedömningen och så är det, säger han.