Skadestånd till elev i Sätila

Marks kommun har ansvaret för att en flicka fick håret avslitet under en träslöjdslektion på Sätilaskolan. Det har Länsförsäkringar som utrett skuldfrågan kommit fram till - och nu ska flickan få skadestånd från kommunen.
I slutet av januari som olyckan inträffade i träslöjdssalen på Sätilaskolan. Läraren var upptagen med att hjälpa en annan elev när den tolvåriga flickan på egen hand började använda en borrmaskin. När hon böjde sig över maskinen fastnade håret och nästan hälften av det slets av. Varken flickans eget eller familjens försäkringsbolag har betalat ut någon ersättning, men nu har Marks kommuns försäkringsbolag Länsförsäkringar kommit fram till att skolan och därmed kommunen ändå har skuld i att olyckan skedde. Därför betalar bolaget ut ersättning till flickan - hur mycket är inte officiellt.