Olycka på Kubal

Två män, 38 å 21 år gamla, fick allvarliga brännskador å en 24-årig man ådrog sig måttliga brännskador vid en explosion på Kubal i Sundsvall i dag. Ytterligare två personer har redan fått lämna sjukhuset. Olyckan inträffade strax efter klockan elva. Dom skadade befann sig i gjuteriet på aluminumfabriken när explosionen inträffade. Arbetsmiljöinspektionen ska nu utreda vad som orsakade olyckan.