Länet riskerar mindre vägpengar

Många kommuner i länet befarar att anslagen till vägar kommer att minska i framtiden. Det framkom på ett möte i Lycksele idag.
Nu börjar planeringen av vad regeringens infrastrukturpengar ska användas till. 364 miljarder ska satsas främst på vägar och järnvägar under en 12-årsperiod. Men vid dagens möte i Lycksele framkom att många kommuner befarar att det i själva verket kommer att bli mindre vägpengar här i länet. Enligt en preliminär uträkning, som Vägverket region norr gjort, ökar anslagen till att rusta upp befintliga vägar, medan det blir mindre pengar till nyinvesteringar.