Saneringspengar räcker inte till

I Västernorrland har flera saneringar gjorts av förgiftad mark vid gamla nedlagda industriområden. Men många platser återstår där det finns farliga gifter och tungmetaller i marken. Nu larmar Naturvårdsverket att pengarna inte räcker till för alla saneringar som måste göras.

Enligt Naturvårdsverkets skrivelse till regeringen är det för att budgeten skurits ner och att de anslagna medlen inte räcker till för att sanera alla områden som planerats.

Sveriges mest miljöfarliga platser skulle enligt riksdagens plan vara sanerade till 2050. Med dagens takt kommer inte mer än hälften att vara sanerade innan 2050 enligt Naturvårdsverket som nu vill ha mer pengar av regeringen.