Riksdagen kan ta över Hebyfrågan

Riksdagens konstitutionsutskott, KU, föreslog idag att riksdagen ska ta över rätten att bestämma vilket län bland annat Heby ska tillhöra.
Tidigare har regeringen gått emot en majoritet av invånarna i Heby som röstat för att orten ska byta och tillhöra Uppsala län istället för Västmanlands län som den gör idag.