Sundsvall

Nedlagda soptippar åtgärdas

I augusti påbörjar Sundsvalls kommun att täcka över den gamla nedlagda Hillstamons soptipp i Skönsmon.

Enligt avfallsplanen ska kommunen åtgärda gamla nedlagda soptippar. Vid Hillstamon ska kommunen kalavverka och städa området från löst skrot och sedan ska nya jordmassor schaktas ut över den gamla tippen med massor från E4 bygget.

Hillstamon är den fjärde av Sundsvalls kommuns gamla nedlagda soptippar som åtgärdas.