Nordkalks linbana

Nordkalk ansöker om att riva kalklinbanan

1:28 min

Kalklinbanans öde verkar ha beseglats. Nordkalk, som äger den fyra mil långa linbanan, har skickat en rivningsansökan till samtliga fem kommuner som banan sträcker sig över, enligt Katrineholms-Kuriren. Linbanan sträcker sig från Vingåker i Sörmland till Köping i Västmanland.

Nordkalk har skickat en rivningsansökan till alla fem kommuner som banan sträcker sig över, enligt tidningen.

Linbanan är så unik att den skulle kunna bli ett världsarv, enligt en utredning som Länsstyrelsen tidigare låtit göra. Men kommunerna har inte velat ta över ansvaret för linbanan och vårda den som byggnadsminne, eftersom det skulle bli dyrt att riva den om det skulle krävas längre fram.

KG Källerfors, ordförande i Kalklinbanans vänner, är besviken.

– Vi har hållit på sen 2002 för att få alla att förstå att det är viktigt att det här sparas, för det är den enda som finns kvar. Så det är ju bedrövligt.

KG Källerfors säger att Kalklinbanans vänner kommer slåss för att åtminstone stationerna kommer att bevaras, även om kablar och vagnar tas ner. Han tänker framförallt på stationen i Malmberga vid Stora Sundby utanför Eskilstuna och pålastningsstationen vid Forsby kalkbrott utanför Vingåker.