De arbetslösa får bra hjälp

På torsdagen presenterades ett handlingsprogram med olika arbets- och näringspolitiska insatser med anledning av de större varsel om uppsägningar som drabbat Gotland.
Bakom handlingsprogframmet står AMS, Nutek, Länsstyrelssen, Kommunen och ALMI. Vid månadsskiftet februari/mars var 6,3 procent av gotlänningarna arbetslösa, eller i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I antal personer betyder det att 2 257 personer var utan jobb sista februari. Sedan dess har Gotland drabbats av flera varsel under mars: Bland annat har 95 anställda vid Flextronics varslas om uppsägning och på bara drygt ett år har cirka 1000 personer varslats vid företagets Visbyfabrik. Men nu får arbetsförmedlingen resurser att fullt ut hjälpa de som är arbetslösa eller som blivit varslade.