Liv och död

Avlidna flyttar hem

1:15 min

Ett begravningsindex som jämför antal dödsfall med antalet begravningar i en kommun visar att Sorsele kommun är vinnare i landet när det gäller avlidna som återvänt hem för att begravas.

Nästan en av fyra svenskar begravs i en annan församling än de bodde i vid dödsfallet, och många vill få sin sista vila på hemorten eller nära ett omtyckt fritidsställe. Det visar en undersökning gjord av Roger Marjavaara vid Umeå universitet.

Undersökning gäller avlidna under 2010 och täcker 80 procent av de som avled under året.

Enligt Roger Marjavaara bidrar resultaten till att öka kunskapen och teoriutvecklingen om människors platsanknytning och vilka platser som faktiskt får en betydelse för oss under livet. Landsbygden får till exempel en helt annan status när vi ska bestämma plats för den sista vilan.

-– Vårt känslomässiga hem, det vi kallar ”hemma” och där vi vill begravas, är ofta någon annanstans än där vi lever och verkar. Valet av viloplats kan ske helt på känslomässig grund och avslöjar därför människors sanna platsanknytning.

Resultaten visar också att drygt 22 procent av de som avlidit under år 2010 begravdes i en annan församling än de bodde i. Siffran kan jämföras med att bara 14 procent av de levande flyttade till en ny församling under samma tidsperiod. Avlidna är alltså flitigare flyttare än levande.