Färdtjänsten för stelbent

Moderata Marie-Louise Ekholm i Nässjö har reagerat mot att kommunens färdtjänstreglemente är för stelbent.
I en fråga till socialnämndens ordförande Jeanette Söderström tar Ekholm upp ett fall med en snart 80-årig kvinna med svåra problem att gå och röra sig och med en handikappad make i rullstol som hon sköter helt själv. Kvinnan nekas färdtjänst. Marie-Louise Ekholm undrar nu om kommunens regler tar hänsyn till personernas hälsa och sociala situation ur ett helhetsperspektiv. Och om man kan bevilja färdtjänst utöver paragraferna om det finns synnerliga medicinska eller sociala skäl.